Silver Moon > Lyrics

EN: The second album began with a vision of secretive tests of lunar surface. There our astronauts find a secret emitter. Everyone of us heard of mysterious missions, mystifications, half-truth. What about the fact people are there on the Moon for some reason, but only we do not know about that. Why is that happening? That is the question without answer for now. 
PL:Drugi album zaczął się od wizji konspiracyjnego badania powierzchni naszego satelity. Tam właśnie znajdują nasi astronauci zagadkowy emiter. Każdy z nas słyszał o zagadkowych misjach, mistyfikacjach, półprawdzie. A co jeśli ludzie są już od dawna na Księżycu z jakiegoś powodu - tylko my o tym nie wiemy. Dlaczego tak się dzieje? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Sleeping Child >> Lyrics

EN: This is a story from the distant past telling about events from Greenland of the former century, where mankind slept on bombs, almost literally. There were numerous atomic bombs lost in different places. They could not find them. A little short cut would be enough and we would have another sun again.

PL: To historia z odległych czasów, opowiadająca o wydarzeniach z Grenlandii w ubiegłym wieku, kiedy to ludzkość spała na bombach, prawie dosłownie. Ileż to ładunków zgubiono w różnych miejscach. Nigdy ich nie odzyskując. A wystarczyłoby małe zwarcie i mielibyśmy drugie słońce poraz kolejny.