The Astronaut >>> Info

A vision of humanity in a million years when the Sun collapses. Nothing ever last forever. It is time to think about what is inevitable. We must find a method for travelling on much more long distances. And if we find the way, somebody will have to fly there to other solar systems. We wait for volunteers ... some adventure out of this world, but a ruturn is not guaranteed at all. 
After watching Interstellar movie few years after creatnig the song I think the song could demonstrate the whole plot.

A tu wizja ludzkości za miliony lat, kiedy słońce dokona swego żywota. Nic nie trwa wiecznie. Czas myśleć o tym co nieuchronne. Trzeba znaleźć metodę na pokonanie znacznie większych odległości. A jak już znajdziemy sposób na dotarcie do innych układów gwiezdnych, ktoś tam będzie musiał polecieć. Czekamy na wolontariuszy...przygoda nie z tej Ziemi, ale powrót nie jest gwarantowany.