Kill The Dragon >>> Info

In this song it was not mean to be anything about outer space. That fortunately did not work out. You can hear about knights, corsairs, dragons, but you actually can imagine spaceships, outer space, dog fights with future like weapons. The Dragon is the elusive corsair, attacking tradeships, liners, that do not expect anything like this. The one destroys its victims with no mercy. Is there anybody who can make a trap, or a hunter will become a pray?...check Sleeping Child album to find out what happened next.

A w tej piosence miał być temat nie związany z kosmosem. Nie do końca się to udało, bo niby temat związany raczej z rycerzami, korsarzami, smokami, a jednak można sobie tu wyobrazić statki kosmiczne, przestrzeń, walki z udziałem broni przyszłości. Smok to nieuchwytny korsarz, atakujący niczego nie spodziewające się statki handlowe, łupiący i niszczący bezlitośnie swoje ofiary. Czy znajdzie się śmiałek, który zastawi na niego pułapkę, czy raczej kolejny raz polujący stanie się zwierzyną... o tym na płycie GH2.