Another world >>> Info

In this song we are transferred to some other worlds. If we can do it, why don't we try? In this particular case some representatives of our race travel in space and time. Unfortunately, what they find are only ruins and ashes of the battles led by our successors. In other words, time and place change but not our aggressive nature. And we make wars not by swords or axes but rather by weapon of mass destruction. It is in hands of irresponsible creatures even now. I hope this vision will not come to reality.

W tej piosence przenosimy się do innych światów. Wiadomo jest możliwość to robimy co chcemy. W tym wypadku przedstawiciele naszej rasy szukają obcych cywilizacji poprzez przenoszenie się w czasie. Niestety, to co znajdują to tylko ruiny i popioły z bitew prowadzonych przez naszych następców. Inaczej mówiąc, zmienia się czas i miejsce, ale nasza wojownicza natura nie. A wojujemy nie tylko na miecze i toporki, głównie na większą skalę z użyciem broni masowego rażenia, będącej w posiadaniu często mało odpowiedzialnych kreatur. Oby ta wizja się nigdy nie spełniła...