Spacenation >>> Info


Here we go with one of my visions of spaceship travelling and setting up a space station on an orbit of the Earth. I suppose there will be more than one but not officially. Experiments in the outer space are nothing new, but our American and Soviet friends will come up with some ideas I am sure. Certainly nothing good for mankind. In the song it is described about not distant future covered with sulphure dioxide clouds. Where from will come a rescue?

A tu jedna z moich wizji lotów kosmicznych i umieszczenia stacji orbitalnych na orbicie Ziemi. Pewnie będzie nie tylko jedna i nie tylko oficjalnie. Eksperymenty w przestrzeni kosmicznej to nie nowość, ale coś tam nasi amerykańscy i rosyjscy "przyjaciele" pewnie wymyślą. Nie koniecznie coś dobrego dla ludzkości. W tej piosence opisano odległą przyszłość, gdzie na Ziemi doszło do katastrofy ekologicznej, i grupa astronautów widzi naszą planetę spowitą w chmurach dwutlenku siarki. Skąd przyjdzie ratunek...?